Điều khoản mua hàng

1. GIỚI THIỆU
1.1. Những Điều Khoản và Điều Kiện Chung Về Mua Bán (sau đây gọi tắt là “Điều Kiện Chung”) chỉ áp dụng cho giữa AmazonAsean với bất kỳ người nào đặt hàng trên website www.amazonasean.com (“Website”), (sau đây gọi là “Khách Hàng” hoặc là “bạn” và cùng với AmazonAsean, gọi chung là “Các Bên”).
1.2. Điều Kiện Chung này điều chỉnh và áp dụng cho bất kỳ ai truy cập hoặc sử dụng Website, mối quan hệ giữa Các Bên và cho việc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào trên Website (“Sản Phẩm”) cho Khách Hàng.
1.3. Không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều Kiện Chung này, bằng việc sử dụng Website hay mua bất kỳ Sản Phẩm nào, bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết rằng: (i) bạn đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc với Điều Kiện Chung này;(ii) bạn trên 18 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có năng lực pháp luật để tuân theo Điều Kiện Chung; và (iii) bạn tuân thủ tất cả các luật áp dụng, quy định, và quy tắc liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Website.
1.4. Điều Kiện Chung này sẽ có hiệu lực bất kể việc có bất kỳ sửa đổi nào do Khách Hàng thực hiện. Bất kỳ thay đổi nào được Khách Hàng đề xuất, đệ trình hay quy định, cho dù AmazonAsean có từ chối một cách rõ ràng hay không, đều bị từ chối và loại trừ.
1.5. AmazonAsean bảo lưu quyền sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế khác đối với Điều Kiện Chung này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn được khuyến nghị nên đọc Điều Kiện Chung này một cách cẩn thận và thường xuyên kiểm tra đối với bất kỳ cập nhật, thay đổi hay chỉnh sửa nào. Vì Điều Kiện Chung này sẽ điều chỉnh tất cả những Đơn Hàng, do vậy vui lòng xem lại Điều Kiện Chung này mỗi lần bạn đặt Đơn Hàng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi, bổ sung hay cải thiện nào của Điều Kiện Chung thì bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng Website hoặc dừng đặt hàng trên Website.

2. ĐẶT HÀNG
2.1. Đặt Đơn Hàng
2.1.1. Một Khách Hàng muốn mua Sản Phẩm phải đặt đơn hàng thông qua Website (“Đơn Hàng”). Tất cả các Đơn Hàng đều phụ thuộc vào việc chấp nhận của AmazonAsean và việc có sẵn của Sản Phẩm.
2.1.2. Trước khi gửi Đơn Hàng, Khách Hàng phải đăng ký một tài khoản trên Website. Vui lòng xem Điều 2.2 bên dưới để biết các bước mà bạn cần phải thực hiện để đặt Đơn Hàng trên Website.
2.1.3. Quá trình đặt Đơn Hàng sẽ cho phép bạn kiểm tra và chỉnh sửa bất kỳ sai sót nào trước khi gửi Đơn Hàng cho AmazonAsean. Vậy nên vui lòng dành thời gian để đọc và kiểm tra Đơn Hàng của bạn tại mỗi trang của quy trình đặt Đơn Hàng.
2.1.4. Với việc đặt một Đơn Hàng, bạn đã (i) đưa ra một lời đề nghị giao kết hợp đồng với AmazonAsean cho việc mua Sản Phẩm theo Điều Kiện Chung này; (ii) thể hiện rằng bạn đã trên 18 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có năng lực pháp luật để giao kết hợp đồng; (iii) tuyên bố rằng bạn là người dùng cuối cùng; và (iv) tuyên bố rằng tất cả những thông tin cung cấp cho AmazonAsean liên quan đến Đơn Hàng này là đúng và chính xác và bạn được quyền để sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã thanh toán cho Đơn Hàng.
2.1.5. Một khi đã đặt một Đơn Hàng, bạn sẽ nhận một thư điện tử từ AmazonAsean xác nhận đã nhận Đơn Hàng của bạn (“Xác Nhận Đơn Hàng”)
2.1.6. Trước khi AmazonAsean chấp nhận Đơn Hàng, việc xác minh thông tin có thể được tiến hành. AmazonAsean có toàn quyền chấp nhận hay từ chối Đơn Hàng hoặc bất kỳ phần nào của Đơn Hàng vào bất kỳ thời gian nào khi nhận được Đơn Hàng của bạn, ngay cả sau khi bạn nhận được Xác Nhận Đơn Hàng, vì bất kỳ lý do gì.
2.1.7. AmazonAsean có thể hạn chế về số lượng mua của mỗi Đơn Hàng, mỗi tài khoản, mỗi thẻ tín dụng, hoặc mỗi người, việc giới hạn này sẽ được thông báo cho bạn trước khi AmazonAsean chấp nhận Đơn Hàng của bạn.
2.1.8. AmazonAsean có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấp nhận việc điều chỉnh Đơn Hàng sau khi đã gửi Xác Nhận Đơn Hàng cho Khách Hàng.
2.2. Làm sao để đặt hàng trên Website?
Khách Hàng sẽ được yêu cầu hoàn thành các bước khi tiến hành đặt Đơn Hàng:
– thêm hàng đã chọn vào giỏ hàng;
– chọn phương thức giao hàng;
– chọn phương thức thanh toán;
– xác nhận thông tin thanh toán và thực hiện thanh toán;
– Khách Hàng sẽ nhận được thư điện tử thông báo rằng Đơn Hàng đã được ghi nhận; và
– cuối cùng, Khách Hàng sẽ nhận được thư điện tử xác nhận Đơn Hàng của mình (Xác Nhận Đơn Hàng).
Khi Đơn Hàng đã sẵn sàng để giao, AmazonAsean sẽ gửi một thư điện tử giao hàng đến Khách Hàng (Xác Nhận Gửi Hàng) bao gồm nhưng không giới hạn:
– Danh mục toàn bộ Sản Phẩm mà Khách Hàng đặt mua, số lượng, giá của từng Sản Phẩm, tổng giá trị đơn hàng;
– Thời gian giao hàng;
– Thông tin liên hệ để Khách Hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện giao dịch (khi cần thiết).
2.3. Giá và thanh toán
2.3.1. Giá Sản Phẩm sẽ được niêm yết trên Website. Nếu AmazonAsean có điểm bán lẻ ở quốc gia/khu vực của bạn thì quy trình, việc lựa chọn và chương trình khuyến mãi Sản Phẩm được giới thiệu trên Website có thể khác so với các sản phẩm đang được bán hoặc sẵn có tại điểm bán lẻ vào bất kỳ thời gian nào.
2.3.2. Giá Sản Phẩm có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, tuy nhiên bạn sẽ luôn thanh toán theo giá được niêm yết trên Website tại thời điểm mà bạn xác nhận Đơn Hàng của mình.
2.3.3. Giá được niêm yết bằng Việt Nam Đồng (VND). AmazonAsean sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng giá mà Khách Hàng thanh toán là giá được niêm yết. 
2.3.4. Giá niêm yết không bao gồm phí vận chuyển, phí này có thể được cộng thêm vào tổng số tiền trong Đơn Hàng của bạn và sẽ được hiển thị trên trang thanh toán. Chi phí giao hàng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng Đơn Hàng của bạn, địa điểm giao hàng và phương thức giao hàng đã chọn.
2.3.5. Bạn phải thanh toán đầy đủ cho Sản Phẩm khi bạn xác nhận Đơn Hàng. Việc thanh toán Đơn Hàng có thể được thực hiện bằng: (i) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được phát hành bởi một công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được chấp nhận bởi AmazonAsean hoặc (ii) kênh thanh toán trực tuyến Paypal. AmazonAsean có quyền thay đổi những lựa chọn thanh toán tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì.
2.3.6. Bạn cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho AmazonAsean liên quan đến Đơn Hàng là chính xác, thẻ tín dụng/ghi nợ hay tài khoản mà bạn sử dụng là thuộc quyền sở hữu của bạn và chúng có đủ số dư hoặc hạn mức tín dụng để chi trả toàn bộ cho Đơn Hàng của bạn. AmazonAsean có quyền xác thực chi tiết thanh toán của bạn trước khi cung cấp Sản Phẩm cho bạn.
2.3.7. Nếu bạn là Khách Hàng sở hữu thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ không bằng Việt Nam Đồng (VND), thì giá thanh toán cuối cùng có thể khác đi, phụ thuộc vào tỷ giá được áp dụng bởi tổ chức phát hành thẻ hoặc ngân hàng phát hành của bạn. Để tránh hiểu lầm, trong mọi trường hợp AmazonAsean sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản phí giao dịch ngân hàng nào được tính bởi ngân hàng phát hành nếu bạn đang sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế.
2.3.8. Khi AmazonAsean đã nhận đủ tiền thanh toán theo Đơn Hàng của bạn, bạn sẽ nhận được thư điện tử từ AmazonAsean xác nhận việc thanh toán này (“Xác Nhận Thanh Toán”).
2.3.9. Website có rất nhiều Sản Phẩm. Mặc dù AmazonAsean đã nỗ lực hết mình, tuy nhiên vẫn luôn có khả năng giá một số Sản Phẩm có thể không chính xác. Nếu AmazonAsean phát hiện ra sai sót về giá của bất kỳ Sản Phẩm nào bạn đã đặt hàng, AmazonAsean sẽ thông báo cho bạn về sai sót này và cho bạn lựa chọn tiếp tục mua Sản Phẩm này với giá chính xác của sản phẩm hoặc là hủy bỏ Đơn Hàng của bạn. AmazonAsean sẽ không giao hàng cho bạn cho đến khi nhận được chỉ dẫn của bạn. Nếu AmazonAsean không thể liên lạc với bạn thông qua thông tin do bạn cung cấp, AmazonAsean sẽ xem Đơn Hàng của bạn đã bị hủy và thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu Đơn Hàng bị hủy, AmazonAsean sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa vào phương thức thanh toán ban đầu cho Đơn Hàng mua Sản Phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có). Để tránh hiểu lầm, nếu sai sót về giá là rõ ràng và không thể nhầm lẫn và, một cách hợp lý, bạn đã nhận ra là có một sự nhầm lẫn về giá, AmazonAsean không phải cung cấp Sản Phẩm cho bạn với giá không chính xác đó (thấp hơn).
2.4. Chấp nhận Đơn Hàng
2.4.1. AmazonAsean sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Sản Phẩm cho bạn cho đến khi chúng tôi chấp nhận Đơn Hàng của bạn. Cho đến khi AmazonAsean chấp nhận Đơn Hàng của bạn, AmazonAsean có toàn quyền hủy bỏ Đơn Hàng của bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không bị giới hạn AmazonAsean có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã vi phạm Điều Kiện Chung này, Sản Phẩm bạn mua đã hết hoặc những Sản Phẩm được mua không nhằm mục đích tiêu dùng. Nếu AmazonAsean hủy Đơn Hàng của bạn trước khi chúng được chấp nhận, AmazonAsean sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa vào phương thức thanh toán ban đầu cho Đơn Hàng mua Sản Phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có).
2.4.2. Đơn Hàng của bạn vẫn có giá trị như là một đề nghị cho đến khi Đơn Hàng của bạn được chấp nhận. Một hợp đồng được xác lập và AmazonAsean sẽ bị ràng buộc pháp lý phải cung cấp Sản Phẩm cho bạn khi AmazonAsean xác nhận sự chấp nhận của mình bằng việc gửi cho bạn thư điện tử xác nhận rằng Sản Phầm đã được gửi đi (“Xác Nhận Gửi Hàng”).

3. GIAO HÀNG
3.1. Website dành cho Khách Hàng cư trú tại quốc gia được Website này cung cấp dịch vụ và do đó có thể hạn chế về địa điểm mà AmazonAsean có thể giao Sản Phẩm.
3.2. Ngày giao hàng dự kiến của Sản Phẩm sẽ được quy định trong Xác Nhận Gửi Hàng, nhưng ngày giao hàng dự kiến chỉ có vai trò như là một chỉ dẫn và sẽ không ràng buộc AmazonAsean.
3.3. AmazonAsean sẽ liên lạc với bạn nếu ngày giao hàng dự kiến không thể thực hiện được và trong trường hợp đó, AmazonAsean sẽ cho bạn lựa chọn tiếp tục mua Sản Phẩm hoặc hủy Đơn Hàng của bạn. Nếu Đơn Hàng bị hủy, AmazonAsean sẽ hoàn trả tiền cho bạn theo phương thức thanh toán ban đầu cho Đơn Hàng của Sản Phẩm bao gồm cả phí giao hàng (nếu có).
3.4. Sản Phẩm sẽ được đóng gói theo quy trình đóng gói tiêu chuẩn của AmazonAsean có quyền thực hiện hay không thực hiện các yêu cầu đóng gói cụ thể và trong trường hợp đó, bất kỳ chi phí phát sinh nào phải được Khách Hàng thanh toán trước khi giao Sản Phẩm.
3.5. Trừ trường hợp được AmazonAsean đồng ý khác đi, AmazonAsean sẽ giao Sản Phẩm của bạn đến địa chỉ nhận hàng do bạn cung cấp trong Xác Nhận Đơn Hàng. Khi nhận Sản Phẩm, bạn sẽ phải ký nhận và nếu không ai có thể nhận hàng, hãng vận chuyển sẽ để lại phiếu hướng dẫn cho bạn về việc giao hàng sau hoặc nhận hàng tại nơi của nhà vận chuyển.

4. SẢN PHẨM CỦA AMAZONASEAN
4.1. Hình ảnh của Sản Phẩm trên website chỉ mang tính minh họa. Mặc dù AmazonAsean đã nỗ lực hết sức để trưng bày màu sắc một cách chính xác nhất, nhưng AmazonAsean không đảm bảo rằng màu sắc màn hình máy tính của bạn phản ánh một cách chính xác màu sắc của Sản Phẩm. Sản Phẩm được mua có thể có chút khác biệt so với hình ảnh sản phẩm đó.
4.2. AmazonAsean sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng (i) tất cả những thông tin được đăng trên Website có liên quan đến Sản Phẩm là chính xác, (ii) Website được cập nhật thường xuyên và (iii) sai sót sẽ được chỉnh sửa trong một khoảng thời gian hợp lý từ thời điểm phát hiện. Tuy nhiên, bất kỳ nội dung nào cũng có thể có sai sót hoặc hết hạn vào bất kỳ thời điểm nào. Do đó AmazonAsean có toàn quyền thay đổi Website vào bất kỳ lúc nào bao gồm giá của Sản Phẩm, thông số kĩ thuật, mô tả, cung cấp và trạng thái của Sản Phẩm.
4.3. Việc đóng gói Sản Phẩm có thể khác so với những hình ảnh được thể hiện trên website.

5. TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEBSITE
5.1. Truy Cập vào Website
5.1.1. Việc truy cập vào Website được thực hiện hoàn toàn miễn phí;
5.1.2. AmazonAsean không đảm bảo về tính sẵn có hoặc việc gián đoạn của Website, hoặc bất kỳ nội dung nào của Website. Việc truy cập Website được cho phép tạm thời và AmazonAsean có quyền đình chỉ, thu hồi, chấm dứt hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Website mà không cần thông báo trước. AmazonAseann sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do gì mà Website không thể truy cập tại bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
5.2. Sử Dụng Website
5.2.1. Trừ khi được quy định khác đi, Website chỉ dành cho cá nhân bạn và sử dụng không vì mục đích thương mại và bạn chỉ được quyền truy cập, xem xét và lưu giữ một bản sao của bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào có được từ Website cho mục đích sử dụng thông tin. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn không được phép sao chép, sửa chữa, sửa đổi, phân phối thương mại, xuất bản, cấp phép hoặc bán bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc dịch vụ có được từ Website.
5.2.2. Bạn không được sử dụng Website:
(a) theo bất kỳ hình thức nào vi phạm luật, quy định hoặc quy tắc áp dụng;
(b) theo bất kỳ hình thức nào trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích nào hoặc hệ quả trái pháp luật hoặc gian lận;
(c) để truyền, hoặc thực hiện gửi bất kỳ quảng cáo hoặc khuyến mãi nào không được yêu cầu hoặc không được phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (thư rác); hoặc
(d) cố ý truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc đăng tải bất kỳ tài liệu nào chứa virus máy tính, trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc đoạn mã máy tính tương tự thiết kế để gây tổn hại đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào của máy tính.
5.3. Tài Khoản Thành Viên và Mật Khẩu
5.3.1. Nếu bạn lựa chọn tạo một tài khoản trên Website, bạn phải hoàn thành quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho AmazonAsean những thông tin hiện tại, chính xác và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản của bạn và bảo mật tên tài khoản và mật khẩu của bạn.
5.3.2. Bạn đồng ý thông báo ngay cho AmazonAsean nếu bạn biết hoặc nghi ngờ về bất kỳ việc sử dụng không hợp pháp nào đối với tài khoản của bạn hoặc bất kỳ sự vi phạm bảo mật nào.
5.3.3. Vui lòng tham khảo ‘Chính Sách Bảo Mật’ để biết AmazonAsean sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào.
5.4. Nội dung
5.4.1. Tất cả thông tin, văn bản, mô tả, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, logo, hình ảnh minh họa, thiết kế, biểu tượng, video clip, clip âm thanh, âm thanh, tập tin, thông số kỹ thuật, quảng cáo, tiêu đề, tên, quyền sở hữu trí tuệ và các thông tin khác được cung cấp trên Website (sau đây gọi tắt là “Nội Dung”) thuộc sở hữu của AmazonAsean, công ty liên kết và/hoặc một bên thứ ba (chúng có thể được biểu hiện bởi một liên kết đến hay từ một nguồn bên ngoài, hoặc cách khác).
5.4.2. Nội Dung trên Website chỉ cho mục đích thông tin chung và không ràng buộc AmazonAsean trong bất kỳ trường hợp nào ngoại trừ trong phạm vi quy định rõ ràng là AmazonAsean phải chịu trách nhiệm. Nội Dung trên Website cũng không nhằm ý định đưa ra các lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Bạn phải có được lời khuyên chuyên môn hoặc cụ thể trước khi thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành vi nào dựa vào Nội Dung trên Website.
5.4.3. Việc sử dụng và căn cứ vào bất kỳ Nội Dung nào trên Website là rủi ro riêng của bạn và trong mọi trường hợp AmazonAsean sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung hoặc tổn thất hoặc thiệt hại nào là hệ quả của việc bạn sử dụng và căn cứ vào bất kỳ Nội Dung nào có trên Website.
5.4.4. AmazonAsean không tuyên bố, bảo đảm, hay cam kết một cách rõ ràng hay ngụ ý rằng Nội Dung trên Website là chính xác, đầy đủ hoặc là những thông tin mới nhất. AmazonAsean có toàn quyền, bằng quyết định của mình để bổ sung, sửa đổi, cập nhật, hoặc các thay đổi khác đến Nội Dung vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.
5.4.5. Website có thể bao gồm các liên kết tới những website của bên thứ ba mà cho phép bạn thoát khỏi Website. Các trang liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của AmazonAsean và AmazonAsean không có nghĩa vụ hay trách nhiệm cho tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc sẵn có của bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba. Việc cung cấp các liên kết đến bất kỳ website bên thứ ba nào khác chỉ nhằm tạo thuận tiện cho bạn và việc đưa bất kỳ liên kết nào lên Website đều không hàm ý việc chứng thực website đó bởi AmazonAsean. Việc sử dụng của bạn đối với website bên thứ ba là rủi ro riêng của bạn và bạn có thế phải tuân theo những điều kiện và điều khoản của bên thứ ba.
5.5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
5.5.1. AmazonAsean và/hoặc các công ty liên kết là (các) chủ sở hữu hoặc (các) bên được cấp quyền đối với tất cả quyền sở hữu trí tuệ trên Website. Những quyền sở hữu trí tuệ này sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế, bí quyết, thông tin đặc quyền hoặc thông tin tương tự, cho dù được đăng kí hoặc chưa, cũng như những quyền khác liên quan đến nhãn hiệu các Sản Phẩm hoặc các hoạt động kinh doanh của AmazonAsean hoặc các công ty liên kết.
5.5.2. Trừ khi được AmazonAsean cho phép một cách rõ ràng, bạn không được sử dụng, tái bản, sao chép, sửa đổi, công bố, truyền đạt, phát tán, trưng bày, tải về, cấp phép, chuyển nhượng, bán bất kỳ Nội Dung nào.
5.6. Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra
5.6.1. AmazonAsean không yêu cầu quyền sở hữu đối với những nội dung bạn cung cấp cho AmazonAsean (bao gồm những cảm nhận, phản hồi, xếp hạng, khuyến nghị) hoặc bài viết được đăng, tải lên, hay gửi cho Website cho việc đánh giá của công chúng, hoặc bởi thành viên của bất kỳ cộng đồng công khai hoặc riêng tư nào (gọi chung là, “Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra”).
5.6.2. Bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra nào được đăng, tải lên, hoặc gửi cho Website sẽ được xem là không bảo mật, không độc quyền và AmazonAsean sẽ được phép sử dụng, sao chép, phát tán, tái bản, công bố, cấp phép thứ cấp và tiết lộ theo phương thức khác cho các bên thứ ba về Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra cho bất kỳ mục đích nào mà không phải thông báo cho bạn. Bạn theo đây đồng ý và chấp thuận, trong phạm vi tối đa mà Luật Việt Nam cho phép, từ bỏ các quyền của mình trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Bộ Luật Dân sự Việt Nam và/hoặc bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào về bảo vệ dữ liệu có hiệu lực tùy từng thời điểm.
5.6.3. AmazonAsean có quyền được tiết lộ thông tin định danh của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra được bạn đăng hoặc tải lên cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc quyền riêng tư của họ và AmazonAsean sẽ không có trách nhiệm hay nghĩa vụ đối với bất kỳ bên thứ ba nào cho Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra hoặc tính chính xác về bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra được đăng bởi bạn hay bất kỳ thành viên nào khác của Website.
5.6.4. Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra do bạn đăng, tải lên hoặc gửi cho Website:
(a) là chính xác (khi đưa ra các sự kiện thực tế);
(b) là trung thực (khi đưa ra ý kiến); và
(c) tuân thủ các luật được áp dụng ở quốc gia nơi mà chúng được đăng lên.
5.6.5. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hay gửi cho Website, bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra nào mà:
(a) không liên quan đến các chủ đề phù hợp;
(b) gây hiểu lầm cho những người khác;
(c) có chứa các vi rút máy tính, trojans, worms, logic bombs hoặc những loại khác mà độc hại hoặc công nghệ gây hại;
(d) xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào;
(e) trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, khiêu dâm, không đứng đắn, thù hận, tấn công hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hay gây phản cảm khác;
(f) kích động bạo lực;
(g) khuyến khích bất kỳ hành động phạm pháp nào;
(h) có khả năng đánh lừa bất kỳ người nào;
(i) vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba, chẳng hạn nghĩa vụ hợp đồng hay nghĩa vụ bảo mật;
(j) ủng hộ, khuyến kích hay hỗ trợ bất kỳ hành vi trái pháp luật nào như là (chỉ là ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc là lợi dụng máy tính; hoặc
(k) cố ý hay vô ý vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy tắc nào được áp dụng ở địa phương, quốc gia hay quốc tế.
5.6.6. Bạn có quyền xóa đi bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra mà bạn đã đăng, tải lên hoặc gửi cho Website.
5.6.7. Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra không thể hiện quan điểm, ý kiến, lời khuyên, giá trị hay niềm tin của AmazonAsean và AmazonAsean không cam đoan về sự chính xác của bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra nào.
5.6.8. Bằng quyết định của mình, AmazonAsean sẽ đánh giá xem liệu có vi phạm về những nội dung đã đề cập ở Điều 7 hay không thông qua việc sử dụng Website của bạn và có toàn quyền thực hiện bất kỳ hành động mà AmazonAsean xét thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sau đây:
(a) ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn xóa bỏ bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra từ Website tại bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do gì;
(b) ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn rút lại quyền sử dụng Website của bạn;
(c) gửi thư cảnh báo đến bạn;
(d) tiến hành thủ tục pháp lý nhằm yêu cầu bạn hoàn trả những tất cả chi phí bồi thường (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí hành chính và chi phí pháp lý phù hợp) do việc vi phạm gây ra; hoặc
(e) những hành động pháp lý khác đối với bạn.

6. MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
6.1. AmazonAsean không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với (a) những sai sót, lỗi hoặc sự không chính xác của sản phẩm, nội dung, nội dung do người dùng tạo ra, dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác có trên website, (b) bất kỳ truy cập bất hợp pháp nào vào hoặc sử dụng máy chủ (dù được hoặc không được cung cấp trực tiếp bởi AmazonAsean hoặc bởi bên thứ ba được chỉ định bởi AmazonAsean) và/hoặc bất kỳ hoặc tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trên đó, (c) bất kỳ thiệt hại tài sản dưới bất kỳ hình nào khác là hậu quả của việc truy cập và sử dụng của khách hàng hoặc sự phụ thuộc vào bất kỳ sản phẩm, nội dung, nội dung do người dùng tạo ra, dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào khác hoặc tài liệu được thiết lập, có trên website hoặc bất kỳ liên kết website của bên thứ ba nào, (d) mọi sự gián đoạn hay ngừng truyền đến hoặc từ những dịch vụ được cung cấp trên website và/hoặc liên kết website của bên thứ ba; (e) bất kỳ virút máy tính nào, trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware hoặc bất kỳ chương trình gây hại nào hoặc đoạn code máy tính nào tương tự được thiết kế để ảnh hưởng bất lợi đến sự vận hành bất kỳ phần mềm máy tính nào hoặc truyền tải có hại thông qua website hoặc bất kỳ liên kết website của bên thứ ba và/hoặc bất kỳ sai sót, sơ suất trong nội dung, nội dung do người dùng tạo ra, thông tin hoặc tài liệu được thiết lập hoặc tạo sẵn trên website (bao gồm nhưng không giới hạn ở website của bên thứ ba) hoặc cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do sử dụng, tin cậy vào bất kỳ điều gì nói trên..
6.2.Những điều kiện chung này được nêu ra với phạm vi đầy đủ về nghĩa vụ và trách nhiệm của AmazonAsean đối với việc cung cấp sản phẩm và hiện không có bảo đảm, điều kiện hoặc điều khoản khác ràng buộc AmazonAsean trừ khi được thể hiện rõ ràng trong những điều kiện chung này.
6.3. Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong điều kiện chung này và trừ phạm vi luật có quy định, trách nhiệm tối đa của AmazonAsean, người lao động, nhân viên, nhà thầu phụ hoặc đại diện của AmazonAsean đối với bất kỳ hành vi hoặc sự thiếu sót, dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm bất cẩn) hoặc các vấn đề khác liên quan đến điều kiện chung này sẽ trong mọi trường hợp không vượt quá khoản thanh toán của bạn cho AmazonAsean đối với (các) sản phẩm liên quan.
6.4. AmazonAsean sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng đối với:
6.4.1. Bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp, riêng biệt hoặc mang tính hệ quả;
6.4.2. mất dữ liệu hoặc thiết bị hoặc tài sản khác;
6.4.3. tổn thất hoặc thiệt hại về kinh tế;
6.4.4. bất kỳ trách nhiệm nào mà khách hàng phải chịu đối với bên thứ ba cho những tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào khác (bao gồm trong từng trường hợp, khoản thiệt hại trực tiếp hoặc khoản phạt); hoặc
6.4.5. bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận thực tế hoặc dự kiến, việc sử dụng, cơ hội, khoản lãi, doanh thu, tiết kiệm dự kiến, công việc kinh doanh hoặc thiệt hại đến uy tín, ngay cả khi AmazonAsean được báo trước về khả năng của các tổn thất hoặc thiệt hại đó.
6.5. AmazonAsean sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm không đúng cách của khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn ở:
6.5.1. hao mòn tự nhiên;
6.5.2. thiệt hại cố ý, điều kiện làm việc hoặc bảo quản không bình thường, thiếu bảo dưỡng thích hợp, tai nạn, sơ suất của khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
6.5.3. lắp đặt, vận hành, hoặc sử dụng sản phẩm không tuân theo hướng dẫn sử dụng, thông số kỹ thuật hoặc điều kiện được cung cấp cho khách hàng bởi AmazonAsean; hoặc
6.5.4. bất kỳ sự thay thế, sửa chữa bởi khách hàng hoặc bên thứ ba không phải là người sửa chữa được ủy quyền bởi AmazonAsean.
6.6. bất kỳ sản phẩm, nội dung, nội dung do người dùng tạo và dịch vụ được tạo sẵn hoặc có được thông qua website hoặc bất kỳ liên kết đến website của bên thứ ba nào được thực hiện theo quyết định và bằng rủi ro của khách hàng và khách hàng phải tự mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đối với hệ thống máy tính hoặc thiết bị điện tử của mình hoặc bất kỳ mất mát dữ liệu nào mà kết quả từ các hành vi trên.
6.7. việc sử dụng và phụ thuộc vào tất cả và bất kỳ sản phẩm, nội dung, nột dung do người dùng tạo là do khách hàng toàn quyền quyết định và chịu toàn bộ rủi ro. sản phẩm, nội dung, nột dung do người dùng tạo được cung cấp dựa trên cơ sở “như hiện trạng” và “như sẵn có”. ngoại trừ được quy định một cách rõ ràng trong điều kiện chung, AmazonAsean không có bảo đảm hoặc cam đoan về tính chính xác hay hoàn hảo của sản phẩm, nội dung, nội dung do người dùng tạo ra, dịch vụ hoặc bất kỳ hạng mục hoặc tài liệu có sẳn, hoặc được liên kết đến từ website.

7. BỒI HOÀN
Khách Hàng sẽ bồi hoàn toàn bộ cho AmazonAsean đối với tất cả những hành động, khiếu nại, yêu cầu, thủ tục tố tụng, trách nhiệm, mất mát, (dù trực tiếp, gián tiếp hay hệ quả), chi phí (bao gồm chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn đầy đủ) và các loại chi phí phải gánh chịu bởi AmazonAsean, cán bộ, nhân viên, công chức, người đại diện, nhà sản xuất, nhà phân phối, các công ty thành viên và/hoặc các đại lý, phát sinh từ hoặc có liên quan đến:
(a) bất kỳ khiếu nại nào bởi bên thứ ba do hoặc phát sinh từ bất kỳ nội dung nào được Khách Hàng tải lên website;
(b) bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc hoặc không thực hiện hoặc không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết của Khách Hàng theo Điều Kiện Chung này, hoặc những vi phạm khác bằng bất kỳ cách thức nào phát sinh từ việc sử dụng Website của Khách Hàng hoặc từ việc mua Sản Phẩm; hoặc
(c) bất kỳ sự vi phạm hoặc xâm phạm nào của Khách Hàng đối với bất kỳ bằng sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu của bên thứ ba hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến việc sử dụng Website hoặc mua Sản Phẩm.

8. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
8.1. Một “Sự Kiện Bất Khả Kháng” có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào không thể dự đoán được một cách hợp lý và nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý và không do lỗi, hoặc sự bất cẩn của Bên bị ảnh hưởng (bao gồm cả các nhà thầu phụ, nếu có) và đã không thể tránh được khi đã cẩn trọng và đã nỗ lực hết sức. Một Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, động đất, bão, hỏa hoạn, sét, dịch bệnh, chiến tranh, bạo loạn, nội chiến, phá hoại, nổ, đình công, hoặc tranh chấp lao động (không bao gồm bất kỳ cuộc đình công, tranh chấp lao động hoặc những khó khăn về nhân công khác mà có sự tham gia của nhân viên của Bên bị ảnh hưởng (hoặc các nhà thầu phụ nếu)) và việc thay đổi luật. Một Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm việc nhà thầu phụ không thể cung cấp lao động, dịch vụ, nguyên vật liệu hoặc thiết bị theo các nghĩa vụ hợp đồng chỉ khi việc không thể thực hiện đó là do một sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra;
8.2. AmazonAsean sẽ không chịu trách nhiệm trong việc không hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo những Điều Kiện Chung này mà trong phạm vi việc không hay chậm trễ thực hiện này do Sự Kiện Bất Khả Kháng, LUÔN LUÔN VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ:
8.2.1. ngay khi có thể nhận biết một cách hợp lý rằng AmazonAsean sẽ không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình, AmazonAsean sẽ thông báo cho Khách Hàng; và
8.2.2. AmazonAsean sẽ không có trách nhiệm phải thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trước Sự Kiện Bất Khả Kháng nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng làm cản trở việc thực hiện các nghĩa vụ đó.
8.3. Khi Sự Kiện Bất Khả Kháng ảnh hưởng việc giao Sản Phẩm đến Khách Hàng, AmazonAsean sẽ sắp xếp một ngày giao hàng mới cho Khách Hàng sau khi Sự Kiện Bất Khả Kháng kết thúc.

9. LIÊN HỆ
Đối với mọi thắc mắc của Khách Hàng, hãy tham khảo mục Liên hệ.

10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
10.1. Chuyển Nhượng
Khách Hàng không được, trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của AmazonAsean, chuyển nhượng, chuyển giao, thế chấp hoặc chuyển nhượng dưới hình thức khác đối với tất cả hoặc bất kỳ quyền nào của Khách Hàng theo Điều Kiện Chung, hợp đồng phụ đối với bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ theo Điều Kiện Chung, hoặc được cho là thực hiện các hành vi đó.
10.2. Chế Tài hoặc Miễn Trừ
Việc AmazonAsean không hoặc chậm thực hiện bất kỳ phần nào đối với bất kỳ quyền hoặc biện pháp chế tài nào theo các Điều Kiện Chung này sẽ không được xem như là từ bỏ quyền và biện pháp chế tài này và việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp chế tài nào một cách riêng lẽ hoặc từng phần sẽ không làm hạn chế việc thực hiện thêm các quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Các quyền được quy định theo Điều Kiện Chung là cộng dồn và không bao gồm bất kỳ quyền hoặc biện pháp chế tài theo quy định của pháp luật. Việc AmazonAsean miễn trừ đối với lỗi của Khách Hàng sẽ chỉ thực hiện bằng văn bản.
10.3. Bất Hợp Pháp
Bất kỳ điều nào của Điều Kiện Chung này không hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi được theo luật của bất kỳ cơ quan thẩm quyền nào sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực, tính hợp pháp hoặc tính thực thi theo luật của bất kỳ cơ quan thẩm quyền khác hoặc hiệu lực, tính hợp pháp hoặc tính thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác.
10.4. Hiệu Lực Từng Phần
Tất cả các cam kết, đảm bảo và các nghĩa vụ khác được quy định hoặc ký kết bởi Các Bên là được quy định hoặc ký kết riêng biệt ngoại trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi.
10.5. Chấm Dứt Thỏa Thuận
Trong trường hợp bất kỳ thiệt hại phát sinh nào từ việc vi phạm Điều Kiện Chung tại Website này, chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn. Nếu bạn không hài lòng với Website này hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách, hướng dẫn hoặc các hoạt động của Website, cách duy nhất là ngừng giao dịch với chúng tôi.

®AmazonAsean.com